Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk organisering i Tranøy kommune

Tranøy kommunestyre vedtok 26.02.2008, sak 53/08 å organisere kommunen etter en 2-nivåmodell, med virkningsdato 01.04.2008 og med evaluering etter 2 år.

Den tidligere utvalgsmodellen ble erstattet av 2 politisk valgte komitèer.

  1. Komité for oppvekst, kultur og helse (senere endret til oppvekst, kultur og omsorg, OKO)
  2. Komité for plan, næring og drift (PND)

Etter evalueringen i 2010 ble 2-nivåmodellen opprettholdt som fast politisk organisering, jfr Kst sak 26/11, 26.04.2011 og Kst sak 25/12. Samme tid ble navnene endret fra komitè til utvalg.

Kommunestyret, råd og utvalg

Tranøy kommunestyre er øverste politiske organ og består av 17 representanter (inkludert ordfører). I tillegg er det oppnevnt formannskap og faste utvalg:

  1. Formannskapet har 5 medlemmer
  2. Utvalg for oppvekst, kultur og omsorg har 5 medlemmer
  3. Utvalg for plan, næring og drift har 7 medlemmer
  4. Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer, derav 2 representaner fra fagorganisasjonene
  5. Arbeidsmiljøutvalget har 8 medlemmer, derav 3 representanter fra fagorganisasjonene samt Hovedverneombud
  6. Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har 7 medlemmer
  7. Barne og ungdomsrådet har til sammen 9 medlemmer: 3 medlemmer er fra 5. til 7. trinn fra hver av skolene pluss vara, 3 medlemmer er fra 8. til 10 trinn fra hver av skolene pluss vara og 3 medlemmer er fra videregående skole pluss vara

Aktuelle dokumenter:

Laster...