Arkivplan.no

Elektronisk arkivplan for Tranøy kommune

Arkivplan for Tranøy kommune er gitt av rådmannen og gjelder fra og med 27. juni 2016. Formålet med arkivplanen er kvalitetssikring av arkivforvaltningen slik at arkivene blir sikre informasjonskilder for samtid og ettertid i samsvar med gjeldende regelverk.

Rådmann gir med dette alle kommunenes virksomheter pålegg om å følge arkivplanen.

Alf Rørbakk

Rådmann i Tranøy kommune

(sign)